Een bijzondere geboorte: de maternale geassisteerde zachte keizersnede - oftewel "maternal assisted gentle cesarean section (MAGCS)


Een fotodocumentaire van een bijzonder geboorteverhaal in het Martini Ziekenhuis Groningen & een nadere blik op de anesthesiekant


Introductie (English below)


Een bevalling is een wonderbaarlijke en transformerende ervaring, en elke moeder verdient een positief en krachtig geboorteproces. Door de jaren heen hebben medische ontwikkelingen verschillende geboortetechnieken geïntroduceerd, en een van die technieken die aan populariteit heeft gewonnen, is de Maternal Assisted Gentle Cesarean Section (MAGCS) of Maternal Assisted Cesarean (MAC) - de moeder geassisteerde zachte keizersnede. In tegenstelling tot de conventionele keizersnede, richt MAGCS zich op het bevorderen van de betrokkenheid van de moeder en een zachte benadering tijdens de bevalling, waardoor een meer emotioneel bevredigende en sterkere ervaring voor de moeder wordt gecreëerd.


Deze manier van bevallen via een keizersnede is niet in elk ziekenhuis en zeker niet in elke situatie mogelijk. Ik kreeg als geboortefotograaf de bijzondere mogelijkheid geboden, om wel een dergelijke keizersnede te mogen documenteren in het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Omdat ik zelf anesthesioloog ben en al jaren ervaring heb in de begeleiding van patiënten tijdens keizersnedes wil ik in deze blogpost ook dieper ingaan op de anesthesiekant van de MAGCS-techniek en laten zien, hoe deze bijdraagt ​​aan het comfort, het emotionele welzijn en de actieve deelname van de moeder tijdens de geboorte van haar kind.


Let op - dit artikel dient niet als medisch advies; praat altijd met jouw eigen zorgprofessionals over de mogelijkheden. Medische aspecten veranderen in de loop der tijd - dit artikel geeft de stand van juli 2023 weer.

baby op borst van mama na een moeder geassisteerde keizersnede

Versgebakken ouders nog geen minuut na de geboorte

De essentie van Maternal Assisted Gentle Cesarean Section (MAGCS)


Hoewel de traditionele keizersnede in veel (vooral niet geplande) gevallen levensreddend is, kan de moeder zich vaak losgekoppeld voelen van het geboorteproces vanwege de steriele omgeving en het gebrek aan actieve deelname. De MAGCS-techniek probeert dit verhaal te veranderen door de moeder centraal te stellen in de geboorte-ervaring.

De gebruikelijke zachte keizersnede omvat verschillende belangrijke elementen:

1.


Transparant laken: in tegenstelling tot het ondoorzichtige laken dat wordt gebruikt bij conventionele keizersneden, wordt tijdens een gentle sectio een transparant laken gebruikt. Hierdoor kan de moeder getuige zijn van de geboorte van haar kind en een directe band creëren. In sommige ziekenhuizen is het ook gebruikelijk, om eerst een ondoorzichtig laken te gebruiken, en deze op het moment van de geboorte te laten zakken, zodat moeder en partner de geboorte direct kunnen zien.

2.


Trage bevalling: de baby wordt geleidelijk uit de buik gehaald, waardoor een soepelere overgang van de baarmoeder naar de buitenwereld mogelijk is. Dit is van zelfsprekerd alleen mogelijk, als alles goed gaat met baby en moeder.

Bij een moeder geassisteerde zachte keizersnede (MAGCS) krijgt de moeder net als de gynaecoloog en het operatieteam een steriele jas en handschoenen aan, en mag onder begeleiding van de gynaecoloog het kindje zelf mee uit de buik tillen.

3.


Vertraagde navelstrengklemming: Bij een gentle sectio en MAGCS wordt de navelstreng pas na het uitstrijken van bloed richting de baby geklemd, zodat de baby tijdens de geboorte essentiële voedingsstoffen en bloed uit de placenta krijgt.

Ook dit is alleen mogelijk als de baby het goed doet. Doen zich problemen voor en heeft de baby onmiddellijk de zorg van de kinderarts nodig, dan wordt de navelstreng snel uitgestreken, geklemd en geknipt door de ervaren handen van de gynaecoloog.

4.


Huid-op-huidcontact: het vergemakkelijken van huid-op-huidcontact tussen de moeder en haar baby direct na de geboorte bevordert de hechting en initieert borstvoeding.

Als baby en mama het goed doen, mag de baby direct na de geboorte op de huid van mama's borst komen te liggen.

de voorbereiding van een spinale anesthesie, Maternal assisted gentle sectio, moeder geassisteerde keizersnede

voorbereiding op de spinale anesthesie

de OK voorbereiding, Maternal assisted gentle sectio, moeder geassisteerde keizersnede in Groningen

desinfectie van de buik voorafgaand aan de operatie

het begin van de operatie, Maternal assisted gentle sectio, moeder geassisteerde keizersnede in Groningen CPhotography

mama to be met steriele jas en handschoenen

De anesthesiekant van een moeder geassisteerde zachte keizersnede (MAGCS)


Anesthesie speelt een cruciale rol bij elke keizersnede en de MAGCS-techniek is daarop geen uitzondering. Het doel van anesthesie bij MAGCS is om het comfort, de pijnverlichting en het emotionele welzijn van de moeder te verzekeren, terwijl ze tegelijkertijd actief kan deelnemen aan de geboorte van haar kind.


 1. Geïnformeerde toestemming: anesthesiologen nemen de tijd, om de moeder te informeren over de anesthesie-opties die beschikbaar zijn voor MAGCS. Dit omvat het bespreken van de voordelen en potentiële risico's van elke optie, waardoor de moeder in staat wordt gesteld een weloverwogen beslissing te nemen op basis van haar individuele voorkeuren en medische geschiedenis.
 2. Regionale anesthesie: De meeste MAGCS-procedures maken gebruik van regionale anesthesie, zoals een spinale of epidurale blokkade of een combinatie van beiden. Door regionale anesthesie toe te passen zorgt de anesthesioloog voor effectieve pijnverlichting terwijl de moeder tijdens de bevalling wakker en bij bewustzijn blijft. Als de moeder om medische redenen een algehele anesthesie (narcose) nodig heeft is een MAGCS procedure niet mogelijk. Alsnog kan worden gekeken of na de geboorte huid-op-huid contact mogelijk is.
 3. Anesthesieniveaus aanpassen: Tijdens MAGCS let het anesthesieteam, bestaande uit bekwame anesthesiologen en verpleegkundigen, op de behoeften van de moeder en past het de anesthesie niveaus aan. Dit zorgt ervoor dat de moeder tijdens de bevalling comfortabel blijft terwijl ze nog steeds de zachte aanrakingen en sensaties kan voelen die bij het proces betrokken zijn.
 4. Emotionele ondersteuning: Het anesthesieteam, , begrijpt het belang van emotionele ondersteuning tijdens de MAGCS-procedure. Ze bieden tijdens het hele proces geruststelling, aanmoediging en communicatie om eventuele angst of ongerustheid van de moeder te verlichten. Daarnaast is het hun hoofdtaak naast de verdoving op maat, de vitale functies (hartslag, bloeddruk, ademhaling, zuurstofgehalte etc.) van de moeder in de gaten te houden en bij afwijkingen meteen te behandelen. Hiervoor zijn monitoring instrumenten zoals ECG (hartfilmpje), bloeddrukband, zuurstofmeter en een infuus nodig. Deze worden zo geplaatst dat zij de anesthesioloog de benodigde informatie geven gedurende de gehele keizersnede, maar ook mogelijk maken, dat bijvoorbeeld het kindje niet op een ECG praatje komt te liggen als het op mama's borst mag rusten.

Spinale Anesthesie:

Spinale anesthesie is een vorm van regionale anesthesie die wordt gebruikt voor een keizersnede. Hierbij wordt een verdovingsmiddel rechtstreeks in de ruimte rond het ruggenmerg, genaamd het spinaalkanaal, geïnjecteerd. Dit blokkeert tijdelijk de zenuwen die signalen van pijn naar de hersenen sturen, waardoor de onderkant van het lichaam (bij een keizersnede tot aan de tepels) wordt verdoofd.

Hoe wordt het toegediend:

 • Voordat de operatie begint, komt de patiënt zitten of wordt op haar zij geplaatst, zodat de rug toegankelijk is.
 • De anesthesioloog desinfecteert de huid op de onderrug en plaatst een steriele doek om het operatiegebied schoon te houden.
 • Met behulp van een dunne naald wordt de verdovingsvloeistof in de spinaalruimte ingebracht. De naald is erg dun en wordt vaak als een "prikje" beschreven. Dit kan wat druk of een licht ongemak veroorzaken, maar duurt slechts enkele seconden. Soms wordt ook van tevoren de huid voorverdoofd.
 • De verdovingsvloeistof verspreidt zich rond de zenuwen, waardoor de onderkant van het lichaam gevoelloos wordt. De patiënt voelt in het verdoofde gebied geen pijn, maar kan wel een gevoel van warmte of tintelingen ervaren. Ook druk en aanraking blijven voelbaar.

Epidurale Anesthesie:

Epidurale anesthesie is ook een vorm van regionale anesthesie die wordt gebruikt bij een keizersnede. Het verschil met spinale anesthesie is dat bij epidurale anesthesie een dun slangetje, een zogenaamde katheter, in de epidurale ruimte wordt geplaatst. Hierdoor kan de verdoving continue worden toegediend tijdens de operatie.

Hoe wordt het toegediend:

 • De patiënt zit meestal gebogen of ligt op haar zij terwijl de rug wordt gedesinfecteerd en bedekt met een steriele doek.
 • De anesthesioloog plaatst een dunne naald in de epidurale ruimte, net buiten het ruggenmergkanaal. Vervolgens wordt een katheter door de naald ingebracht.
 • De naald wordt verwijderd, en de katheter blijft op zijn plaats. Via deze katheter kan de anesthesioloog de verdovingsvloeistof toedienen wanneer dat nodig is.
 • De patiënt voelt vaak een warmtegevoel en merkt dat de pijn in de buik en het bekkengebied verdwijnt.

Een epiduraal wordt vaak gebruikt om pijn bij een natuurlijk begonnene bevalling te verminderen. Komt het dan in het beloop tot een keizersnede analyseert de anesthesioloog de werking van de epidurale katheter en beslist of deze ook geschikt is voor de verdoving tijdens de operatie.

spinale anesthesie, Maternal assisted gentle sectio, moeder geassisteerde keizersnede in Groningen door CPhotography

spinale anesthesie - de mama to be wordt in de zittende houding geassisteerd terwijl een ervaren anesthesioloog de punctie doorvoert. Houding is belangrijk - het is millimeter werk

Beide anesthesietechnieken zijn zeer effectief en veilig wanneer uitgevoerd door een ervaren anesthesioloog. Ze stellen vrouwen in staat om bewust te blijven tijdens de keizersnede, zodat ze het moment van de geboorte van hun kind kunnen ervaren, terwijl ze toch pijnvrij blijven en comfortabel zijn tijdens de operatie.

De operatie aan zich


Een zachte keizersnede (gentle sectio), en ook een moeder geassisteerde zachte keizersnede (Maternal Assisted Cesarean Gentle Cesarean Section(MAGCS)), heeft tot doel een meer natuurlijke en versterkende geboorte-ervaring voor de moeder te creëren en tegelijkertijd de veiligheid en het welzijn van zowel de moeder als de baby te waarborgen. De chirurgische stappen van een zachte keizersnede verschillen van een traditionele keizersnede.


 1. Incisie: Er wordt een kleine horizontale incisie gemaakt net boven de schaamstreek, vaak "bikini-snede" genoemd.
 2. Langzame Bevalling: In tegenstelling tot de snelle bevalling bij een ongeplande keizersnede, wordt de baby bij een zachte keizersnede langzaam geboren. Dit zorgt ervoor dat de baby een geleidelijkere overgang maakt van de baarmoeder naar de buitenwereld, vergelijkbaar met een vaginale bevalling. Dit is van zelfsprekerd alleen mogelijk als alles goed is met mama en baby.
 3. Doorzichtige Doek: In plaats van de traditionele ondoorzichtige doek wordt een doorzichtige doek gebruikt. Hierdoor kan de moeder de geboorte van haar kind zien en de band en de onderlinge band versterken. Sommige ziekenhuizen laten ook het operatiedoek zakken op moment van de eigenlijke geboorte. Je ziet als moeder nooit jouw eigen wond tijdens de operatie - immers kijk je in rugligging tegen jouw babybuik aan.
 4. Zachte Behandeling: De gynaecoloog hanteert zachte technieken om de baby te verlossen. Er wordt minder gesneden maar door rekken van de huidlagen ruimte gemaakt. Bij een moeder geassisteerde keizersnede helpt de gynaecoloog de moeder haar kindje zelf aan te pakken en uit de buik te halen.
 5. Vertraagd Doorknippen van de Navelstreng: Bij een zachte keizersnede wordt de navelstreng niet onmiddellijk doorgeknipt. In plaats daarvan wacht het operatie team dat de navelstreng stopt met pulseren voordat ze deze doorknippen. Dit zorgt ervoor dat de baby belangrijke voedingsstoffen en bloed uit de placenta ontvangt. Sowieso wordt de navelstreng uitgestreken in richting van het kindje. Deze langzame techniek kan natuurlijk niet te pas komen, als het plotseling slecht zou gaan met de baby en de kinderarts onmiddellijk naar het kind moet gaan kijken.
 6. Huid-op-Huid Contact: Nadat de baby is geboren, plaatst het operatie team de baby direct op de borst van de moeder voor direct huid-op-huid contact. Dit bevordert de band, start borstvoeding en helpt de lichaamstemperatuur en hartslag van de baby te reguleren.
 7. Geboorte van de Placenta: Zodra de baby veilig bij de moeder is, wordt de placenta voorzichtig uitgedreven en onderzocht om te controleren of deze volledig is verwijderd. Het anesthesieteam dient de moeder via het infuus medicijnen toe (lichaamseigen hormoon) om deze fase te ondersteunen, en te zorgen dat de baarmoeder na het verwijderen van de placenta goed zamen trekt (zoals bij een natuurlijke bevalling ook, allen hier zou het lichaam van de moeder dit stofje zelf uitstoten).
 8. Sluiting van de Wond: De incisie wordt gesloten met oplosbare hechtingen of chirurgische nietjes.
 9. Afhankelijk van de afspraken tussen moeder an anesthesioloog kunnen nu nog aanvullende pijnbestrijdingstechnieken zoals een zenuwblokkade van de buik toegepast worden.
 10. Aansluitend gaan moeder, baby en mogelijk partner samen naar de verkoeverkamer om hier verder door een verkoevermedewerker en een obstetrie verpleegkundige in de gaten gehouden te worden. Als het voor de gezondheid van het kind noodzakelijk is om intensivere zorg te ontvangen, kan het nodig zijn dat het kind al door de kinderarts op de kinderafdeling wordt behandelt.
Maternal assisted gentle sectio, moeder geassisteerde keizersnede in Groningen door geboortefotograaf CPhotography

de mam to be krijgt steriele handschoenen aan

Maternal assisted gentle sectio, moeder geassisteerde keizersnede in Groningen door geboortefotograaf CPhotography

de incisie - nog maar minuutjes tot de geboorte

Maternal assisted gentle sectio, moeder geassisteerde keizersnede in Groningen door geboortefotograaf CPhotography

ouders to be - connectie - focus - verwachting

Tot slot


De Maternal Assisted Gentle Cesarean Section (MAGCS)-techniek heeft geleid tot een paradigmaverschuiving in de manier waarop keizersneden worden uitgevoerd. Door de moeder actief te betrekken bij de geboorte van haar kind, bevordert MAGCS een gevoel van empowerment, emotionele voldoening en binding met de moeder. De anesthesiekant van de MAGCS-procedure wordt zorgvuldig beheerd om het fysieke comfort en het emotionele welzijn van de moeder te waarborgen, waardoor ze getuige kan zijn van het wonder van de geboorte terwijl ze actief deelneemt aan het proces.

Desalniettemin is de keizersnede een medische operatie, en het is de hoofdtaak van alle zorgprofessionaals om hier twee mensen gezond en veilig doorheen te loodsen. Dit kan ook betekenen, dat er door plotse verandering acuut gehandelt moet worden, en afgeweken moet worden van het geplande.

Maternal assisted gentle sectio, moeder geassisteerde keizersnede in Groningen door geboortefotograaf CPhotography

het kleine wonder - net een kwartiertje oud

A special birth: the maternal assisted gentle caesarean section (MAGCS)

English version


A photo documentary of a special birth story in the Martini Hospital Groningen & a detailed look at the anesthesia side


Introduction


Childbirth is a wondrous and transformative experience, and every mother deserves a positive and empowering birth process. Over the years, medical advancements have introduced various birthing techniques, and one of those techniques that has gained popularity is the Maternal Assisted Gentle Cesarean Section (MAGCS) or Maternal Assisted Cesarean (MAC). Unlike the traditional cesarean section, MAGCS focuses on following the mother's foundation and a gentle approach during labor, affirming a more supportive and empowering experience for the mother.


This method of giving birth via caesarean section is not possible in every hospital and certainly not in every situation. As a birth photographer, I was offered the special opportunity to document such a caesarean section in the Martini Hospital in Groningen.

Because I am an consultant anesthetist myself and have years of experience in the care of patients during caesarean sections, I also want to delve deeper into the anesthesia side of the MAGCS technique in this blog post and show how it contributes to the comfort, well-being and active participation of the mother during the birth of her child.


Please note - this article does not constitute medical advice; always talk to your own healthcare professionals about the possibilities. Medical aspects change over time - this article reflects the situation as of July 2023.

The Essence of Maternal Assisted Gentle Cesarean Section (MAGCS)


While the traditional caesarean section is life-saving in many (especially unplanned) cases, the mother can often feel disconnected from the birthing process due to the sterile environment and lack of active participation. The MAGCS technique attempts to change this narrative by putting the mother at the center of the birth experience.


MAGCS involves several key elements:

 1. Transparent Drape: Unlike the opaque drape used in conventional cesarean sections, a transparent drape is employed during MAGCS. This allows the mother to witness the birth of her child and create an immediate bond. In some hospitals it is also customary to use an opaque sheet first and lower it at the time of birth so that mother and partner can see the birth immediately.
 2. Slow Delivery: The baby is delivered gradually during MAGCS, allowing a smoother transition from the womb to the outside world. This is of course only possible if everything goes well with baby and mother. In the case of a mother-assisted gentle caesarean section (MAGCS), the mother, like the gynecologist and the operating team, has put on a sterile gown and gloves and, under the supervision of the gynecologist, may lift the baby out of the abdomen herself.
 3. Delayed umbilical cord clamping: With a gentle section and MAGCS, the umbilical cord is only clamped after the blood has been smeared towards the baby, so that the baby receives essential nutrients and blood from the placenta during birth. This too is only possible if the baby is doing well. If problems arise and the baby needs immediate care from the pediatrician, the umbilical cord is quickly stretched, clamped and cut by the experienced hands of the gynaecologist.
 4. Skin-to-skin contact: Facilitating skin-to-skin contact between the mother and her baby immediately after birth promotes bonding and initiates breastfeeding. If baby and mom are doing well, the baby can lie on the skin of mom's chest immediately after birth.

The Anesthesia Side of a Maternal Assisted Gentle Cesarean Section (MAGCS)


Anesthesia plays a vital role in any caesarean section and the MAGCS technique is no exception. The goal of anesthesia in MAGCS is to ensure the mother's comfort, pain relief and emotional well-being, while at the same time allowing her to actively participate in the birth of her child.


 • Informed Consent: Anesthesiologists take the time to educate the mother about the anesthesia options available for MAGCS. This includes discussing the benefits and potential risks of each option, empowering the mother to make an informed decision based on her individual preferences and medical history.
 • Regional Anesthesia: Most MAGCS procedures use regional anesthesia, such as a spinal or epidural block or a combination of both. By applying regional anesthesia, the anesthesiologist provides effective pain relief while the mother remains awake and conscious during labour. If the mother needs general anesthesia for medical reasons, a MAGCS procedure is not possible. It can still be checked whether skin-to-skin contact is possible after birth.
 • Adjusting Anesthesia Levels: During MAGCS, the anesthesia team, comprising of skilled anesthesiologists and nurses, pays attention to the mother's needs and adjusts the anesthesia levels. This ensures that the mother remains comfortable during labor while still being able to feel the gentle touches and sensations involved in the process.
 • Emotional Support: The anesthesia team understands the importance of emotional support during the MAGCS procedure. They provide reassurance, encouragement and communication throughout the process to ease any fear or anxiety the mother may have. In addition, their main task, in addition to tailor-made anesthesia, is to monitor the mother's vital functions (heart rate, blood pressure, respiration, oxygen level, etc.) and to treat any abnormalities immediately. Monitoring instruments such as ECG leads, blood pressure cuff, oxygen meter and an IV are required for this. These are placed in such a way that they provide the anesthesiologist with the necessary information during the entire caesarean section, but also make it possible, for example, that the baby does not lie on an ECG lead if it is allowed to rest on mom's chest.

Spinal Anesthesia:

Spinal anesthesia is a form of regional anesthesia used for cesarean section. This involves injecting an anesthetic directly into the space around the spinal cord, called the spinal canal. This temporarily blocks the nerves that send pain signals to the brain, numbing the lower part of the body (up to the nipples in a caesarean section).

How it is administered:

Before the operation begins, the patient will sit or be placed on her side so that the back is accessible.

The anesthetist will disinfect the skin on the lower back and place a sterile drape to keep the surgical area clean.

The anesthetic fluid is introduced into the spinal canal using a thin needle. The needle is very thin. This may cause some pressure or mild discomfort, but will only take a few seconds. Sometimes the skin is also pre-anesthetized beforehand.

The anesthetic fluid spreads around the nerves, making the lower part of the body numb. The patient does not feel any pain in the anesthetized area, but may experience a feeling of warmth or tingling. Pressure and touch also remain palpable.

Epidural Anesthesia:

Epidural anesthesia is also a form of regional anesthesia used in caesarean section. The difference with spinal anesthesia is that with epidural anesthesia a thin tube, a so-called catheter, is placed in the epidural space. This allows the anesthesia to be administered continuously during the operation.

How it is administered:

The patient is usually bent or lying on her side while the back is disinfected and covered with a sterile cloth.

The anesthesiologist places a thin needle in the epidural space, just outside the spinal canal. Then a catheter is inserted through the needle.

The needle is removed, and the catheter remains in place. Through this catheter, the anesthesiologist can administer the anesthetic fluid when necessary.

The patient often feels a sensation of heat and notices that the pain in the abdomen and pelvic area disappears.

An epidural is often used to reduce pain in a naturally started labour. If it comes to a caesarean section, the anesthetist analyzes the functioning of the epidural catheter and decides whether it is also suitable for anesthesia during the operation.

Both anesthesia techniques are highly effective and safe when performed by an experienced anesthesiologist. They enable women to remain conscious during caesarean section so that they can experience the moment of their child's birth, while remaining pain free and comfortable during the operation.

The surgery itself


Gentle Cesarean Section, and also Maternal Assisted Cesarean Gentle Cesarean Section (MAGCS), aims to create a more natural and empowering birth experience for the mother while enhancing safety and well-being of both mother and baby. The surgical steps of a gentle cesarean section differ from a traditional cesarean section.


 1. Incision: A small horizontal incision is made just above the pubic area, often called a "bikini cut."
 2. Slow Delivery: Unlike the rapid delivery in an unplanned cesarean section, the baby is born slowly in a gentle cesarean section. This ensures that the baby makes a more gradual transition from the womb to the outside world, similar to a vaginal delivery. This is of course only possible if everything is well with mom and baby.
 3. Transparent Cloth: Instead of the traditional opaque cloth, a transparent cloth is used. This allows the mother to see the birth of her child and strengthen the bond and mutual bond. Some hospitals also lower the surgical drape at the time of the actual birth. As a mother you never see your own wound during the operation - after all, you look at your baby belly in the supine position.
 4. Gentle Treatment: The gynecologist uses gentle techniques to deliver the baby. There is less cutting but space is made by stretching the skin layers. In the case of a mother-assisted caesarean section, the gynecologist helps the mother to deliver her baby herself and to remove it from the abdomen.
 5. Delayed Cutting of the Umbilical Cord: In a gentle caesarean section, the umbilical cord is not cut immediately. Instead, the surgery team waits for the umbilical cord to stop pulsating before cutting it. This ensures that the baby receives important nutrients and blood from the placenta. In any case, the umbilical cord is extended in the direction of the baby. Of course, this slow technique can't be used if the baby's health suddenly changes and the pediatrician has to go and see the child immediately.
 6. Skin-to-Skin Contact: After the baby is born, the surgical team places the baby directly on the mother's chest for direct skin-to-skin contact. This promotes bonding, starts breastfeeding, and helps regulate baby's body temperature and heart rate.
 7. Placenta Birth: Once the baby is safely with the mother, the placenta is gently expelled and examined to make sure it has been completely removed. The anesthesia team administers medication (body's own hormone) to the mother through the infusion to support this phase and to ensure that the uterus contracts properly after the removal of the placenta (just like with a natural childbirth, only here the body of the mother emit this substance herself).
 8. Wound Closure: The incision is closed with dissolvable sutures or surgical staples.
 9. Depending on the agreements between the mother and anesthesiologist, additional pain relief techniques such as a nerve block of the abdomen can now be applied.
 10. Subsequently, mother, baby and possibly partner go together to the recovery room to be monitored by a recovery assistant and an obstetrics nurse. If the health of the child requires more intensive care, the child may already be treated by the pediatrician in the pediatric ward.


Conclusion


The Maternal Assisted Gentle Cesarean Section (MAGCS) technique has led to a paradigm shift in the way cesarean sections are performed. By actively involving the mother in the birth of her child, MAGCS promotes a sense of empowerment, emotional fulfillment and bonding with the mother. The anesthesia side of the MAGCS procedure is carefully managed to ensure the mother's physical comfort and emotional well-being, allowing her to witness the miracle of birth while actively participating in the process.

Nevertheless, the caesarean section is a medical operation, and it is the main task of all healthcare professionals to get two people through this in good health and safety. This can also mean that sudden changes require immediate action and deviations from the planned.